ROK 2015

 

Rok 2015 bol pre naše združenie prvým kalendárnym rokom, ktorý sme vrámci našich aktivít absolvovali celý od januára do decembra. Najhlavnejšie aktivity sa ako doposiaľ niesli najmä v duchu sobotných brigád, ktorých sa zúčastňovali členovia združenia za občasného prispenia dobrovoľníkov z radov študentov a našich známych.

Pokračovali sme najmä v ďalšom odstraňovaní náletovej zelene a zbere kamenia, no pribudli nám už aj prípravy na prvé murovacie práce na hrade, ktoré sa týkali domurovania jadra muriva k obrovskej západnej kaverne v stene bergfritu, ktorý je najstaršou časťou hradu. To zahrňovalo najmä dovoz piesku a lomového kameňa z Brekovského vápencového lomu, priebežné hasenie vápna, nákup náradia a všetkého potrebného vďaka získanému grantu od Nadácie Telekom a z darov návštevníkov hradu.