AKO SA DOSTAŤ NA HRAD

 

Hrad Čičva je veľmi dobre prístupný pre všetkých návštevníkov nenáročným chodníkom z obce po zelenej turistickej značke, vedúcej asfaltovou cestnou komunikáciou od zastávky autobusu pri hlavnej ceste až k provizórnemu malokapacitnému parkovisku, odkiaľ sa poza drevený altánok cestička stáča doprava po strmšej lesnej ceste priamo až pod hrad. Celý tento výstup trvá cca 10 minút voľným krokom. Táto prístupová cesta je zároveň aj najvhodnejšou pre návštevníkov s detskými kočiarmi a malými deťmi a pre zdravotne postihnutých s doprovodom.

Do obce sa návštevník dostane pohodlne akoukoľvek pravidelnou autobusovou linkou, premávajúcou na trasách Humenné - Vranov - Košice (Prešov). Pre motorizovaných turistov je na konci asfaltovej cesty k dispozícii malé parkovisko pri drevenom altánku (cca. 6 parkovacích miest), odkiaľ vedie cesta priamo na hrad už iba pešo. V prípade plného parkoviska je k dispozícii ďalšie malokapacitné parkovisko pod hradným bralom pri bývalom kameňolome (viditeľné smerom od Humenného alebo Domaše), oproti mostu pri drevenom súsoší Cyrila a Metoda, odkiaľ vedie aj druhá, strmšia prístupová cesta na hrad popri miestnom cintoríne a kaplnke, určená pre zdatnejších návštevníkov. Touto cestou môže návštevník vidieť na miestnom cintoríne i náhrobné kamene bývalých majiteľov hradu a taktiež i nedostavanú novodobú železobetónovú hrobku Barkóciovcov z roku 1909.

Prajeme Vám príjemný výstup a krásne zážitky na hrade :)