VÝBEROVÉ KONANIE

 

na obsadenie pracovných pozícií vrámci národného projektu

"Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva" pre rok 2023

 

Občianske združenie Pro futuro hradu Čičva vrámci národného projektu "Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva" v roku 2023 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie týchto pracovných pozícií:

 

- pomocný pracovník

- samostatný pracovník

- koordinátor

- majster

 

Všetky podrobnosti o ponúkaných pracovných pozíciách sú uvedené na nasledovných odkazoch:

 

Pomocný pracovník - https://www.istp.sk/zamestnavatel_zobraz_ponuku.php?ponuka=2018152

 

Samostatný pracovník - https://www.istp.sk/zamestnavatel_zobraz_ponuku.php?ponuka=2018181

 

Koordinátor - https://www.istp.sk/zamestnavatel_zobraz_ponuku.php?ponuka=2018193

 

Majster - https://www.istp.sk/zamestnavatel_zobraz_ponuku.php?ponuka=2018198

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 23. mája 2023 od 10.00 hod. v sídle združenia Sedliská 85, 094 09.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopismi je možné doručiť osobne, poštou alebo prostredníctvom e-mailu na adresu združenia.

 

Ing. Vladimír Krajči

osoba poverená výberovým konaním