INTERNETOVÉ ODKAZY NA STRÁNKY (NIELEN) O SLOVENSKÝCH HRADOCH A INÝCH PAMIATKACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNETOVÉ ODKAZY NA STRÁNKY OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ ZAMERANÝCH NA ZÁCHRANU HRADOV

 

 

obsiahla stránka o rôznych pamiatkach na Slovensku

stránka o hradoch na Slovensku

stránka o hradoch na Slovensku

stránka najmä o hradoch v Čechách a na Morave

stránka o stredovekých kostoloch na Slovensku

záujmové združenie spájajúce členské organizácie, ktoré zachraňujú hrady, kláštory, kostoly a ďalšie historické objekty na Slovensku

 

stránka venovaná hradom v blízkom okolí Prešova

Združenie na záchranu Brekovského hrad

Združenie na záchranu Jasenovského hrad